“กอบศักดิ์” เผยเร่งแก้ปมขีดแข่งขันไทยลด

“กอบศักดิ์” เผยเร่งแก้ปมขีดแข่งขันไทยลด

“กอบศักดิ์” เผยรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจขีดสามารถแข่งขันลดลง เร่งดูรายละเอียดทุกด้านหารือดับเบิลยูอีเอฟ พร้อมตั้งคณะทำงานดูเรื่องขีดความสามารถโดยเฉพาะ

         นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า เร็วๆนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดขีดความสามารถของประเทศไทยในเวทีโลก ขององค์กรระดับโลกทั้งในส่วนที่มีการจัดอันดับโดย World Economic forumWEF และสถาบัน IMD World Competitiveness เป็นการเฉพาะ

ส่วนกรณีที่ WEFได้รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจำปี 2562 ที่ได้สำรวจ 141 ประเทศพบว่าไทยถูกจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง 2 อันดับคือจากอันดับที่ 40 ในปี 2561 มาอยู่อันดับที่ 38 ในปี 2562ว่าในเรื่องนี้ประเทศไทยจะต้องเร่งทำคะแนนให้ดีขึ้นเพราะเห็นได้จากในปี 2562 ประเทศไทยทำคะแนนรวมดีขึ้นจากปี 2561 ที่ 67.5 คะแนนเพิ่มมาเป็น 68.1 คะแนนในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 0.6 คะแนน

“พบว่าประเทศคู่แข่งมีคะแนน เพิ่มขึ้นมากกว่าจึงเท่ากับว่าประเทศไทย ถ้าวิ่งช้าลงประเทศคู่แข่ง ก็จะแซง ดังนั้น ไทยต้องวิ่งให้เร็วมากขึ้น โดยประเทศที่ขึ้นมาแซงไทยในปีนี้ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.5 คะแนน และลิทัวเนีย ที่คะแนนดีขึ้นจากปีก่อน 1.2 คะแนน ดแต่คะแนนของไทยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.6 คะแนน”

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับที่ผ่านมาได้ลงไปดูรายละเอียดของดัชนีที่ชี้วัดทั้ง 12 ด้าน โดยจากผลที่ออกมาในปีนี้พบว่าไทยดีขึ้น 9 ด้าน แต่ที่ลดลงมี 3 ด้าน ต้องไปดูรายละเอียด ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในส่วนนี้คะแนนด้านไอซีทีดีขึ้น แต่ในเรื่องของสาธารณูปโภคหรือน้ำดื่ม ที่ไม่ปลอดภัยที่ได้รับคะแนนน้อยลง

ทั้งนี้ จะเร่งเข้าไปดูรายละเอียดและต้องชี้แจงรวมถึงสอบถามไปยังWEF ด้วยว่ามีการพิจารณาจากปัจจัยใดและเพราะอะไรจึงให้คะแนนเช่นนี้ ส่วนอีก 2 เรื่องที่คะแนนลดลง คือ ทักษะแรงงานโดยเฉพาะปีที่จบการศึกษาน้อยลง ซึ่งส่วนนี้เห็นว่าไม่น่าน้อยลง ซึ่งต้องเข้าไปดูรายละเอียดเช่นกัน  ส่วนอีกเรื่องที่คะแนนลดลงคือ โครงสร้างของสถาบันในประเทศ ในประเด็นความร่วมมือร่วมใจของคนในการแก้ปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนเรื่องของปัญหาความโปร่งใส

นายกอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประเทศไทยมาถูกทางแล้วในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก เพราะดัชนีส่วนมากเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนที่แย่ลงรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ปัญหา