ธปท.ชี้แรงเก็งกำไรค่าเงินบาทลด หลังออกมาตรการจำกัดเงินลงทุนต่างชาติ

ธปท.ชี้แรงเก็งกำไรค่าเงินบาทลด หลังออกมาตรการจำกัดเงินลงทุนต่างชาติ

ธปท.ชี้เห็นแรงเก็งกำไรค่าเงินบาทของนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มลดลง ทั้งผ่านบอนด์ หุ้น หรือการมาพักเงินระยะสั้น หลังธปท.ออกมาตรการป้องปรามเก็งกำไรค่าเงินบาท และผลตอบแทนในบอนด์ใกล้เคียงบอนด์สหรัฐ ส่งผลปัจจัยจูงใจในการเข้ามาเก็งกำไรต่ำลง

      นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)กล่าวว่า ล่าสุด ธปท.เห็นแรงเก็งกำไรค่าเงินบาทของนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มลดงลง โดยสังเหตุได้จากเงินที่เข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ ที่มาลงทุนผ่านหุ้น หรือเงินที่เข้ามาพักในระยะสั้นๆ เหล่านี้ปรับตัวลดลง บวกกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของไทยปรับตัวลดลง ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐ ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เป็นปัจจัยจูงใจสำคัญที่ทำให้ต่างชาติเข้ามา

    อีกทั้งมาจากการออกมาตรการป้องปราบเก็งกำไรของค่าเงินบาทที่ธปท.ออกมาก่อนหน้านี้  โดยการจำกัดเงินลงทุนต่างชาติ ทำให้เห็นการเข้ามาลงทุนในบอนด์หรือตราสารหนี้ปรับตัวลดลง ทำให้เงินทุนเข้าออกของต่างชาติล่าสุดเป็นการขายออกสุทธิ