สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 กันยายน 2562

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 กันยายน 2562

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้่าวโพดและข้าวราคาลดลง  

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลผลิตข้าวโพดออกสู่ตลาดมากขึ้น เช่นเดียวกับพ่อค้าคนกลางที่นำผลผลิตข้าวโพดเข้าโรงงานอาหารสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ราคาลดลง จากหาบละ 546 บาท เป็นหาบละ 534 บาท

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 374.25 เซนต์/บุชเชล นักวิเคราะห์ Bloomberg คาดตัวเลขสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กันยายน ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้านี้ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) อยู่ที่ 2,418 ล้านบุชเชล สำหรับข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 ของสหรัฐฯ ขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มการเก็บเกี่ยวแล้ว 7% ช้ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ด้านอุปสงค์ หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานยอดการผลิตเอทานอล (Ethanol) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 943,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.003 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยมีแนวโน้มราคาทรงตัว

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 889.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 297.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน USDA รายงานยอดการสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากจีน จำนวน 581,000 ตัน โดยก่อนหน้านี้ Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลจีนได้ผ่อนผันให้บริษัทของรัฐและเอกชน สามารถนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ โดยไม่ต้องเสียภาษีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2-3 ล้านตัน นอกจากนี้นักวิเคราะห์ Bloomberg คาดว่าสต็อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กันยายน อยู่ที่ 981 ล้านบุชเชล สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 438 ล้านบุชเชล ขณะที่บราซิลมีสภาพอากาศดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ซื่งจะช่วยปรับสภาพดินให้พร้อมกับฤดูกาลเพาะปลูก

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

                               

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ ความต้องการปลาป่นจากต่างประเทศ มีคำสั่งทยอยเข้ามาต่อเนื่อง ด้านตลาดในประเทศ ปริมาณการใช้ปลาป่นในการเลี้ยงกุ้งจึงมีไม่มาก ส่งผลให้ราคาตลาดปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 36.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 30.70 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 27.70 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

          ภาวะเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาลดลงเล็กน้อย โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากราคาตันละ 443  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 442 ดอลลาร์สหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากราคาตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 399  ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ สัปดาห์นี้ยืนราคา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,210 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,080 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาอ่อนตัว

          ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศ ณ วันพระที่ 21 กันยายน 2562 อยู่ที่กิโลกรัมละ 57-71 บาท โดยกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าเวชภัณฑ์ เกษตรกร ร่วมแรงร่วมใจ เฝ้าระวังและป้องกัน ASF ในระดับสูงสุด

          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 58)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          สภาวะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคจับจ่ายลดลง ขณะที่ปริมาณไก่มีใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 34 บาท

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          สัปดาห์นี้ ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 3.00 บาท ถึงแม้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอย แต่การบริโภคไข่ไก่ยังสมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

------------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]