ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ก.ย. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ก.ย. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)