'สดาวุธ เตชะอุบล' ตัดขายหุ้นซีจีเอชออก 7%

'สดาวุธ เตชะอุบล' ตัดขายหุ้นซีจีเอชออก 7%

"สดาวุธ เตชะอุบล"จำหน่ายหุ้น"คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์" เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 จำนวน 305,290,000 หุ้น หรือคิดเป็น 7.0393% ส่งผลให้เหลือหุ้นเพียง 293,200,326 หุ้น หรือ 6.7605%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) พบว่านายสดาวุธ เตชะอุบล ได้จำหน่ายหุ้นของ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวน 305,290,000 หุ้น หรือคิดเป็น 7.0393% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งดำเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯโดยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นภายหลังการจำหน่ายเหลือเพียง 293,200,326 หุ้น หรือคิดเป็น 6.7605% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ