'ชิม ช้อป ใช้' วันที่สี่ 'เต็ม' 1 ล้านคน ตั้งแต่เวลา 05.40 น.

'ชิม ช้อป ใช้' วันที่สี่ 'เต็ม' 1 ล้านคน ตั้งแต่เวลา 05.40 น.

โครงการ "ชิม ช้อป ใช้" วันที่ 4 ยังคง "คึกคัก" ต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ามาลงทะเบียนเต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่เวลา 05.40 น. ซึ่งถือว่าเร็วกว่าทุกวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันนี้(26ก.ย.) ซึ่งถือเป็นวันที่ 4 หลังเปิดโครงการ มีผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนจนครบ 1 ล้านคน ตามโควต้าที่รัฐบาลให้ไว้ในแต่ละวันเมื่อเวลา 05.40 น. ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องรอลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป

สำหรับโครงการนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 15 พ.ย.2562 แต่รัฐบาลกำหนดโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการไว้ทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านคน ดังนั้นหากยังมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเต็มโควต้า 1 ล้านคนทุกวัน เท่ากับว่าในวันที่ 2 ต.ค.นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของโครงการ

สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการนี้ไว้แล้ว ควรต้องรู้ คือ 

 หลังลงทะเบียนจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ 

๐ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

๐ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงิน 1,000 บาท เข้า G-Wallet กระเป๋า พร้อมสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 โดยต้องเริ่มใช้ประเป๋า 1 ก่อน

๐ ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS  หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับ แต่หากเริ่มใช้แล้วเงินจะค้างอยู่ใน G-Wallet กระเป๋า 1 จนสิ้นอายุโครงการวันที่30 พ.ย.2562

๐ หากใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 จะสามารถใช้สิทธิ์ ได้จนถึง 30 พ.ย.2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 1 ไม่สามารถใช้เงิน 1,000 บาทได้

๐ หากไม่เริ่มใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก