การค้าชายแดน ซบเซาปมสงครามการค้า

การค้าชายแดน ซบเซาปมสงครามการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ ยอมรับ มูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดน ปีนี้ พลาดเป้าโตไม่ถึง 15% อาจทำได้เพียง 1.4 ล้านล้านบาท เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นต่อเนื่อง เผย 8 เดือน มูลค่า 9.15 แสนล้านบาท เพิ่ม 0.07% มาเลเซียนำโด่งเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับหนึ่งของไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 2562 กรมฯ ได้ตั้งเป้าการค้าชายแดนและผ่านแดนไว้ 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% แต่เหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือนเท่านั้นคงทำยอดไม่ถึง 15 % ซึ่งเป็นผลมาจาก สงครามการค้าที่เริ่มเห็นผลชัดเจน ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศูค้า ทำให้สินค้าไทยมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง รวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา เช่น บริษัท ซัมซุง ย้ายไปผลิตที่เวียดนาม บริษัท เอสซีจี ย้ายไปลงทุนที่เมียนมา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายอดค้าชายแดนจะไม่ถึงเป้าหมาย กรมก็จะไม่มีการทบทวนและจะทำให้ดีที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ และรัฐบาลเตรียมทบทวนเพิ่มการเปิดด่านถาวรและขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดน เพื่อขยายเวลาและเพิ่มการค้า

ล่าสุด ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่2/2562 ได้เห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่1 รวมทั้งเห็นชอบทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม 24ชั่วโมง เพิ่มอีก9เดือน (ตั้งแต่17ก.ย.2562–16มิ.ย.2563)ซึ่งจะช่วยให้การค้าชายแดนไทย-เมียนมา และไทย-มาเลเซีย ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

อีกทั้ง กรมฯ จะยังคงผลักดันให้มีการเปิดด่านชายแดนเพิ่มขึ้นต่อไป เช่น ด่านบ้านฮวก จ.พะเยา และด่านห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน

“คาดว่า มูลค่าการค้าชายแดนทั้งปี น่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท  ใกล้เคียงกับปี 61 หรือขยายตัว 0 % ทั้งนี้หากจะทำให้มูลค้าการค้าชายแดนของทั้งปีไม่ติดลบจะต้องส่งออก 4 เดือนที่เหลือเฉลี่ย 1.1 แสนล้านบาท ส่วนตัวเลขดังกล่าวหากครม.เศรษฐกิจต้องการกรมก็พร้อมเสนอขึ้นว่าอยู่เลขาครม.เศรษฐกิจ จะบรรจุเข้าวาระหรือไม่” นายอดุลย์ กล่าว

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 8 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 915,517.39 ล้านบาท ขยายตัว 0.07% เป็นการส่งออก 509,045.79 ล้านบาท ลดลง 1.65% และการนำเข้า 406,471.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.31% เกินดุลการค้า 102,574.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตแบบชะลอตัวลง สอดคล้องกับการส่งออกภาพรวมของไทยช่วง 8 เดือนที่ลดลง 2.19%

ทั้งนี้ ในด้านการค้าชายแดน มาเลเซีย ยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 357,829.02 ล้านบาท ลดลง 4.78%