แอพลิเคชั่นบริการขนส่ง เฮ ! คมนาคมเล็งแก้กฎหมายรองรับ

แอพลิเคชั่นบริการขนส่ง เฮ ! คมนาคมเล็งแก้กฎหมายรองรับ

แอพลิเคชั่นบริการขนส่ง กำลังจะมีกฎหมายรองรับ โดยกระทรวงคมนาคมเตรียมวางกรอบการให้บริการที่ชัดเจนและส่งผลกระทบน้อยที่สุดคาดเริ่่มใช้ มี.ค. 2563

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นอย่างถูกกฎหมาย เปิดเผยว่า การประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้กำหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินการ รวมถึงกรอบการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รถยนต์ส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์คนขับรถทั้ง 2 ประเภท สามารถดำเนินการให้บริการสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยคณะทำงานจะเสนอกรอบแนวทางที่จะต้องแก้ไขกฎหมายเสนอไปยังนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งไปยังกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อจัดทำรายละเอียดการแก้ไขข้อกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ คาดว่าขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายจะแล้วเสร็จใน 30 วัน หรือประมาณเดือน ต.ค.นี้

หลังจากนั้นจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน พ.ย.2562 หากเห็นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่างกฎหมายก่อนกลับมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง เบื้องต้นจึงคาดว่านโยบายการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการเป็นสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่นจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน มี.ค.2563

แกร๊ป ทั้งนี้ในส่วนของแนวทางกฎหมายที่ทางคณะทำงานได้ข้อสรุปแล้วนั้น พร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกไปเร่งดำเนินการ คือ การแก้ไขกฎกระทรวง ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ให้สามารถมาให้บริการโดยสารสาธารณะได้ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยกฎกระทรวงเดิมจะไม่รองรับการดำเนินการดังกล่าว ขณะที่แนวทางใหม่จะกำหนดให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรถยนต์สาธารณะได้

ในส่วนของรถจักรยานยนต์ จะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 เนื่องจากว่าในข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ดังกล่าว ได้มีข้อยกเว้นว่า รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ ต้องมาจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะเท่านั้น ทำให้ทาง ขบ.ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลสามารถมาให้บริการเป็นรถสาธารณะได้ผ่านแอพพลิเคชั่นแบบถูกกฎหมายได้

ขณะที่ประเด็นพื้นที่การให้บริการของรถจักรยานยนต์ ก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายส่วนนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาข้อบังคับของรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของการให้บริการ ไม่สามารถวิ่งข้ามเขต ข้ามพื้นที่ได้ ดังนั้น ขบ.ต้องมีการประสานงานผ่านคณะกรรมการจังหวัดให้แก้ไขให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งให้บริการข้ามเขตข้ามพื้นที่ได้ไปทั่ว

นายจิรุตม์ยังกล่าวด้วยว่าขบ.จะต้องไปกำหนดกรอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเป็นเจ้าของแอพพลิเคชั่นที่จะมาให้บริการต้องเป็นบริษัทคนไทย และจดทะเบียนในไทย รวมถึงแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วมือ หรือ การสแกนม่านดวงตา ของเจ้าของรถ และคนขับที่จะมาขับ ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญกรรม และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

นอกจากนี้ จะต้องมีการกำหนดกรอบรายละเอียดของสภาพรถ ที่จะนำมาให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ต้องมีความสะอาด สภาพรถพร้อมให้บริการที่ดี และมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อนำรถมาให้บริการ รวมทั้งการนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการทาง ขบ.ต้องกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนในการวิ่งรับผู้โดยสารจะต้องไม่ไปจอดรถรอ ดักผู้โดยสารตามท้องถนน จะต้องให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นที่ผู้โดยสารเรียกเท่านั้น เพื่อลดข้อพิพาทการให้บริการระหว่างรถแท็กซี่ กับรถที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น