การบินไทยตีกลับซื้อเครื่องบิน 38 ลำ 'สุเมธ' ผ่านเคพีไอ

การบินไทยตีกลับซื้อเครื่องบิน 38 ลำ 'สุเมธ' ผ่านเคพีไอ

บอร์ดบินไทย ตีกลับแผนจัดหาเครื่องบินใหม่ 38 ลำ สั่งทบทวนสมมติฐานให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ตีกรอบเสนอกลับอีกรอบภายใน 6 เดือน พร้อมไฟเขียว "สุเมธ" ผ่านการประเมิน กำชับเร่งดันแผนฟื้นฟูองค์กร

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเรื่องความคืบหน้าโครงการจัดหาเครื่องบิน 38 ลำ ขอให้ฝ่ายบริหารไปทบทวนสมมติฐานในโครงการจัดหาเครื่องบินอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทบทวนพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและประเทศชาติ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายใน 6 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยได้พิจารณาให้นายสุเมธ ผ่านการประเมินผล เนื่องจากมีความพยายามในการดำเนินงานตามแผนงาน แต่ผลงานยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ มาจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้ให้ข้อกำกับเพิ่มเติม ให้ไปจัดทำแผนการฟื้นฟูสภาวะวิกฤตของบริษัทฯ โดยเร็วทั้งด้านรายได้และการบริหารจัดการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการ โดยต้องไม่กระทบต่อการบริการและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนด KPI เป้าหมายในการประเมินครั้งต่อไป

1_27