ธอส.จัดวิ่งนำรายได้สร้างบ้านผู้ยากไร้

ธอส.จัดวิ่งนำรายได้สร้างบ้านผู้ยากไร้

กว่า 4,000 ชีวิต ร่วมกิจกรรม “ธอส.วิ่งเพื่อบ้าน : GHB RUN FOR HOME 2019”รายได้ทั้งหมด 1.6 ล้านบาท สร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขณะที่ ธอส.ตั้งเป้าหารายได้จากกิจกรรมนี้ 33 ล้านสร้างบ้าน 500 หลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เผยว่า
ธนาคารได้ฉลองครบรอบ 66 ปี โดยจัดกิจกรรม “ธอส.วิ่งเพื่อบ้าน : GHB RUN FOR HOME 2019” ประสบความสำเร็จ หลังมีลูกค้าประชาชนทั่วไปและบุคลากรของธนาคารรวมกว่า 4,000 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม โดย ธอส. นำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 1.6 ล้านบาท ไปสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวนรวม 16 หลัง ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

"ในโอกาสที่ธนาคารจะครบรอบ 66 ปี ของการดำเนินงานในวันที่ 24 ก.ย. 2562 โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าประชาชนทั่วไปมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งพร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และยังได้ร่วมทำบุญ เพราะธนาคารจะนำรายได้จากค่าสมัครวิ่งทั้งหมดท่านละ 400 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินจำนวน 1.6 ล้าน บาท ไปสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครสวรรค์ รวม 16 หลังคาเรือน ให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกำหนดให้มีพิธีส่งมอบในช่วงเดือนต.ค.-พ.ย. 2562"

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมีเป้าหมายการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการรวม 500 หลัง ใน 21 จังหวัด ด้วยงบประมาณรวม 33.6 ล้านบาท  

สำหรับกิจกรรม GHB RUN FOR HOME 2019 แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1.วิ่งมินิมาราธอน Home Run ระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งอายุออกเป็น ชาย 6 รุ่น และหญิงอีก 6 รุ่น และ 2.เดิน/วิ่ง Home Walk ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยทั้งหมดจะได้รับเหรียญรางวัลทรงกุญแจบ้าน ส่วนผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในประเภทวิ่ง Home Run ระยะทาง 10 กิโลเมตรทั้ง ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมด้วยเงินรางวัล 10,000 บาท และผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1- 5 ในประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตรทั้ง ชาย/หญิง ทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยเกียรติยศ โดยมีจุด Start และเข้าเส้นชัยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9