'พาณิชย์' เร่งแก้ปัญหาผลไม้ภาคใต้

'พาณิชย์' เร่งแก้ปัญหาผลไม้ภาคใต้

"จุรินทร์" ลงพื้นที่ใต้เร่งแก้ผลไม้ภาคใต้ หลังผลผลิตลองกองภาคใต้ปีนี้เพิ่มกว่า40% พร้อมเซ็นต์เอ็มโอยูผู้ระหว่างผู้ผลิตลองกอง ภาครัฐและเอกชน 3,000 ตัน ระบายผลผลิต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้ภาคใต้ และประชุมทูตพาณิชย์เพื่อให้ทูตพาณิชย์ได้หาช่องทางการขยายตลาดสินค้าเกษตร โดยขณะนี้สถานการณ์ราคาผลไม้ภาคใต้ ถือว่าดีขึ้นหลังจากที่รัฐมีมาตรการต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับผู้ขาย การสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้และโหลดฟรีกับสายการบินต่างๆ โดยขณะนี้ผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากคือลองกอง ซึ่งจะต้องเร่งระบายผลผลิตไม่ให้ราคาตกต่ำ
สนามบินหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในสนามบินที่ประชาชนสามารถนำผลไม้ขึ้นเครื่อง 20 กก. ฟรี ผ่าน 4 สายการบิน ได้แก่ ไทยสมายล์ แอร์เอเชีย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 300-3,600 บาท สำหรับประชาชนที่ซื้อผลไม้ในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดสงขลามีผลไม้ได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง จากการตรวจสอบราคาผลไม้ท้องถิ่นทราบว่าราคาพอไปได้

นอกจากนี้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือไปรษณีย์ไทย ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายผลไม้ในราคาย่อมเยา อันจะเป็นช่องทางกระจายผลไม้ให้กับชาวสวน

ด้านนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ลองกองจะเริ่มออกมากในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ วันนี้กรมการค้าภายในจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมการค้าภายใน การท่าอากาศยาน สายการบิน ห้างค้าปลีค้าส่ง สมาคมโรงแรมไทย ตลาดกลาง และตัวแทนผู้ส่งออกผลไม้ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนลองกองกระจายผลผลิต จาก 5 จังหวัดภาคใต้ไปยังแหล่งรับซื้อทั่วประเทศ

โดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางจำหน่ายสินค้า และ สายการบินในประเทศ 4 สายการบินหลังจากประชาชนซื้อผลไม้แล้วสามารถโหลดขึ้นเครื่องได้ฟรี โดยกรมการค้าภายในมีกล่องให้บริการใส่ผลไม้ขนาด 3 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัม โดยจะให้บริการจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า

ทั้งนี้ผลผลิตลองกองในพื้นที่ปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 30-40 % แต่เป็นลองกองคุณภาพทำให้ราคาหน้าสวนเฉลี่ยอยู่ที่ 30-50 บาท ต่อกิโลกรัม และสำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้จะสามารถระบายผลผลิตลองกองในพื้นที่ 5 จังหวัดได้ประมาณ 2-3 พันตัน
ด้านตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ลองกอง มีปริมาณผลผลิต จำนวน 67,687 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 42,870 ตัน เพิ่มขึ้น 57.89%