ไทย-สหภาพยุโรป พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ไทย-สหภาพยุโรป พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ไทย-สหภาพยุโรป พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

วันนี้(วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายปีร์กะ ตาปีโอละ (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบเอกอัครราชทูตวิสามัญฯ สหภาพยุโรป พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับนางเฟเดริกา โมเกรินี (H.E. Mrs. Federica Mogherini) ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (HR/VP) เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 เป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นสัญญาณที่ดีที่ ทั้งสองฝ่ายได้เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยกับสหภาพยุโรปพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
 
เอกอัครราชทูตวิสามัญฯ สหภาพยุโรป แสดงความยินดีต่อพัฒนาการทางการเมืองของไทย และพร้อมมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือสหภาพยุโรปมาโดยตลอด ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และชื่นชมไทยที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของไทยในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญของสหภาพยุโรป โดยมุ่งหวังว่าการทำงาน และนโยบายของรัฐบาลไทยจะขับเคลื่อนประเทศ และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนของไทยในสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น
 
ทั้งสองฝ่าย เชื่อมั่นในการพัฒนาและเดินหน้าของประเทศไทย และเชื่อว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่จะเริ่มบทใหม่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่ายินดีที่ได้มีโอกาสพบรองนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ชื่นชมที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางกฎหมาย และเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญอย่างยาวนาน
 
โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นการบริหารภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่าสหภาพยุโรปจะรับทราบถึงพัฒนาการของประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดจนความตั้งใจในการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย