อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ เวลาประมาณ 16.56น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)