(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.822 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.024 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.822 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.024 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (14 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.822 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (13 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.798 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.024 บาท/ยูโร)