ธปท. ตั้งทีมศึกษาผลดี-ผลกระทบ“ลิบร้า” ชี้เฟสบุ๊กขอพบแจงรายละเอียด

ธปท. ตั้งทีมศึกษาผลดี-ผลกระทบ“ลิบร้า” ชี้เฟสบุ๊กขอพบแจงรายละเอียด

ธปท.รับติดตามลิบร้าอย่างใกล้ชิด สั่งตั้งทีมศึกษาลิบร้าอย่างละเอียดยิบ ทั้งข้อดี ข้อเสีย ให้รอบคอบ แจ้งเฟสบุ๊กติดต่อขอเข้าพบ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคาดภายในปีนี้

      นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)รับไม่นิ่งนอนใจ เรื่อง ลิบร้า โดยธปท.ได้มีการตั้งทีมศึกษาเรื่องลิบร้าโดยเฉพาะ โดยมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสถาบันการเงิน ฝ่ายชำระเงิน ฝ่ายดูแลเงินตราต่างประเทศ ฝ่ายกฎหมาย ฯลฯของธปท.อยู่ในทีมดังกล่าวด้วย

    หลักๆเพื่อศึกษา “ลิบร้า”อย่างละเอียด ว่ามีข้อดีข้อเสียด้านใดบ้าง และมีจุดใดบ้างที่ธปท.เป็นห่วง และระยะข้างหน้าคณะทำงานของธปท.ดังกล่าวจะมีการติดตามพัฒนาเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วย

    ทั้งนี้ยอมรับว่า ที่ผ่านมา “เฟสบุ๊ก”ระดับโลก ผู้ก่อตั้งลิบร้า มีการติดต่อมาทางธปท.เพื่อขอเข้าพบ เพื่อและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับลิบร้าให้ธปท.รับทราบ ซึ่งคาดว่า การหารือระหว่างธปท.และเฟสบุ๊กจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้แน่นอน