อีอีซีดัน 5 ทำเลระยองบูม

อีอีซีดัน 5 ทำเลระยองบูม

ระยองเป็นอีกจังหวัดในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่อยู่ในผังการลงทุนมหาศาลทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล และสมาร์ทซิตี้

การขยับของภาครัฐทำให้ภาคเอกชนมีความตื่นตัวตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจ.ระยอง มีจำนวน 244 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 34,596 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 84,516 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 12,386 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 32,108 ล้านบาท

อีอีซีดัน 5 ทำเลระยองบูม

แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 220 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 77,739 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด จำนวน 24 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 6,777 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด 38.7% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.-2 ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว 31.3% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นบ้านแฝด 15.4% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นอาคารชุด 10.0% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า