อีอีซีดันชลบุรีพื้นที่ทำเลทอง

อีอีซีดันชลบุรีพื้นที่ทำเลทอง

โครงการขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อเป้าหมายหลักคือการดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าประเทศ เช่นเดียวกันก็มีแผนพัฒนาชุมชนเมืองในพื้นที่ให้เป็นชุมชนอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้

ไม่เพียงโครงการของรัฐที่กำลังดำเนินการพัฒนาอย่างรีบเร่ง ฝากฝั่งเอกชนก็มีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่ไม่น้อย จากข้อมูลผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อีอีซี โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พบว่า เกิดทำเลทองที่มีการจับจองโครงการเพื่อการอยู่อาศัย หลายแห่งกระจายในทุกจังหวัด เริ่มจากชลบุรี ที่มีจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 644 โครงการ มีหน่วยในผังของโครงการรวมกัน 136,273 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 435,926 ล้านบาท

อีอีซีดันชลบุรีพื้นที่ทำเลทอง

โดยในภาพรวมลักษณะโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจ.ชลบุรีแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 477 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 183,877 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 171 โครงการ มูลค่า 2237,161 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการมูลค่า 14,888 ล้านบาท ส่วนที่ตั้งของโครงการกระจายตัว ทั้งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดและพื้นที่อันเก่ี่ยวเนื่องจากการลงทุนภายใต้โครงการอีอีซี