สมอ.ไฟเขียวคุ้มครองผู้บริโภค สั่งเพิ่มมาตรฐานคุมเหล็กกล้า

สมอ.ไฟเขียวคุ้มครองผู้บริโภค สั่งเพิ่มมาตรฐานคุมเหล็กกล้า

ผลักดันมาตรฐานเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่องเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เป็นวัตถุดิบสำคัญที่นำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหลากหลายประเภท ทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม เช่น หลังคา ผนัง และส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตัวถังภายนอกของตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 

ปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีนำเข้ามาจำหน่ายในท้องตลาดในราคาถูก มีคุณภาพต่ำ คุณสมบัติความหนา ความกว้าง ความยาว และความหนาของชั้นเคลือบไม่ตรงตามที่ระบุในฉลาก ทำให้เกิดผลเสียหายและความปลอดภัยต่อผู้ใช้

สมอ. จึงได้ผลักดันมาตรฐาน มอก.2228-2559 มาตรฐานเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่องเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งผู้ทำในประเทศและผู้นำเข้าทุกราย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และผู้ทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก มอก.2228-2559 ทุกๆ ผลิตภัณฑ์มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือความคุ้มค่าในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของผู้บริโภค 

ทั้งนี้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 และ สมอ. จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อประกาศเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป จึงขอให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เตรียมความพร้อมก่อนที่ สมอ. จะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้มาตรฐานขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ มอก.344-25xx และมาตรฐานหลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V มอก.2780-25xx เป็นมาตรฐานบังคับ และเห็นชอบร่างมาตรฐานใหม่ อีก 11 เรื่อง (ภาพ-thaigov.go.th)