ไทย : หลุมขยะพลาสติกอันดับ3ของอาเซียน

ไทย : หลุมขยะพลาสติกอันดับ3ของอาเซียน

กรีนพีซ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยแพร่รายงานที่ชวนให้ตกใจเมื่อวันอังคาร (18มิ.ย.) ว่า ในช่วง3ปีคือตั้งแต่ปี 2559-2561 อาเซียน ยังคงเป็นแหล่งทิ้งขยะพลาสติกของประเทศตะวันตก

และปริมาณขยะพลาสติกที่หลายประเทศในอาเซียนนำเข้ามาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมาเลเซีย นำเข้าขยะพลาสติกมากเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณ 872,797 ตัน รองลงเป็นเวียดนาม ปริมาณ 492,839 ตัน อันดับ3 ไทย ปริมาณ 481,381 อันดับ4 อินโดนีเซีย ปริมาณ 320,452 ตัน และอันดับ5 เมียนมา ปริมาณ 71,050 ตัน

ไทย : หลุมขยะพลาสติกอันดับ3ของอาเซียน

ทุกวันนี้การค้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในนามของการรีไซเคิล หรือการใช้ประโยชน์ของวัสดุที่เป็นวัตถุดิบ แต่กากของเสียที่นำเข้ามาส่วนใหญ่มีปลายทางที่หลุมฝังกลบหรือถูกนำไปเผาในพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโดยตรง

การเป็นหลุมขยะพลาสติกใหญ่สุดอันดับ3ของอาเซียนของไทย ไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และประเทศไทยเองก็ไม่ควรปล่อยให้ การเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายหละหลวม มีแรงงานราคาถูก และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและโรงงานต่ำมาเป็นตัวการที่ทำให้เราต้องถูกกดดันในเรื่องนี้จากชาติตะวันตก