ศก.โลกหนุนดัชนีอุตฯภาคตะวันออก

ศก.โลกหนุนดัชนีอุตฯภาคตะวันออก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 111 เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย.ซึ่งอยู่ที่ 110.2 เป็นผลจากปัจจัยสำคัญคือคำสั่งซื้อสินค้า ยอดขาย ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

โดยสินค้าสำคัญที่ทำให้ภาพรวมดัชนีดีขึ้นได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น จากการส่งออกไปเวียดนาม สหรัฐและออสเตรเลียได้มากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และสหรัฐอุตสาหกรรมเหล็กตามความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ

ศก.โลกหนุนดัชนีอุตฯภาคตะวันออก

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีคำสั่งซื้อลดลงจากตลาดต่างประเทศ อาทิ สหรัฐ สิงคโปร์และฮ่องกง เครื่องประดับเงิน-ทองมียอดการส่งออกไปเยอรมนีและสหรัฐ ลดลง

หากเทียบดัชนีความเชื่อมั่นกับภาคอื่นๆ พบว่าดัชนีภาคตะวันออกสูงกว่าภาคอื่นแต่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกัน ได้แก่ภาคกลาง อยู่ที่ 99 ภาคเหนือ 81.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 94.3 อย่างไรก็ตาม ในส่วนภาคใต้ความเชื่อมั่นปรับลดลง จาก80.8 มาอยู่ที่ 78.3