จ่อเสนอคุ้มครองสัตว์น้ำ พิกัด5ไมล์ทะเลรอบอีอีซี

จ่อเสนอคุ้มครองสัตว์น้ำ พิกัด5ไมล์ทะเลรอบอีอีซี

ชาวประมงระยอง เสนอออกมาตรการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำ 5 ไมล์ทะเลรอบอีอีซี หวั่นอนาคตสร้างผลกระทบ จากอุตสาหกรรมหนัก แถมขีดเส้นเขตตั้งโรงงานในทะเลด้วย

ด้านกระทรวงเกษตรฯแอ่นอกรับหารือกับกรทรวงทรัพย์ฯหลังตั้ง “วราวุธ” เป็นรัฐมนตรีว่าการคนใหม่

นายเฉลา คงเจริญ ตัวแทนชาวประมงภาคตะวันออกในคณะอนุกรรมการแก้ไขประมงแห่งชาติ เปิดเผยว่า นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ที่เปิดให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดมลพิษทางทะเล และสร้างความเสียหายให้กับทรัพยกรประมง ดังนั้น ชาวประมงจึงทำหนังสือเสนอ ไปยังทางจ.ระยองเพื่อขอให้กำหนดเขตคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล อันเนื่องมาจากอีอีซีด้วย

“จนถึงขณะนี้ ทางจ.ระยอง ยังไม่พิจารณา ดังนั้นในการร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงภายหลังการออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)ประมง 2558 ผมจึงเสนอให้พิจารณาเรื่องอีอีซีด้วย เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน อย่างน้อยควรคุ้มครอง 5 ไมล์ทะเลจากโรงงานอุตสาหกรรม“

ทั้งนี้ มองว่า การเกิดขึ้นของอีอีซี สร้างผลกระทบบางส่วน เช่น ทำให้พื้นที่ภาคเกษตร พื้นที่ทำกินลดลง ทะเลถูกรุกล้ำ ด้วยการประกาศเป็นเขตอุตสาหกรรม หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็นเขตสีม่วง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดมลพิษทางทะเล นอกจากนี้ ชุมชนชาวประมง ยังถูกกลืนกินจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เช่นที่เกาะสะเก็ด ต.มาบตาพุด อ.เมือง บ้านฉาง เป็นต้น

นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่่ได้อยู่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ แต่ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานให้ หากชาวประมงเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ หากนายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.สุพรรณบุรี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จริงก็น่าจะหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาหารือได้ง่ายขึ้น