เอเชียผงาดอุตฯการบิน

เอเชียผงาดอุตฯการบิน

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นสัญญาณที่ภูมิภาคเอเชียและไทยสะท้อนถึงขีดความสามารถของภูมิภาคนี้ในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการบิน

ซึ่งมีการประเมินว่า ในปี 20 ปีข้างหน้า เอเชียจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้จากปัจจัยหลักคือจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นแซงหน้าประเทศฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ

เอเชียผงาดอุตฯการบิน

ทั้งนี้ การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น ภายใต้โครงการสนามบินอู่ตะเภา ประกอบด้วยสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน 15 ล้านคนต่อปีและเพื่อสามารถซ่อมบำรุงอากาศยานจำนวน 3 ลำต่อครั้ง

มีมูลค่าเงินลงทุนในโครงการนี้ 2 แสนล้านบาท หรือราว 6 พันล้านดอลลาร์ ในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เป็นเม็ดเงินลงทุนที่ประกอบด้วย สนามบิน อาคารผู้โดยสารและศูนย์ธุรกิจการค้า สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางอากาศ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงอากาศยานและศูนย์ฝึกอบรมการบิน มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565