พาณิชย์ดันธุรกิจแฟรนไชส์ บุกตลาดคนรุ่นใหม่กัมพูชา

พาณิชย์ดันธุรกิจแฟรนไชส์ บุกตลาดคนรุ่นใหม่กัมพูชา

ดันแฟรนไชส์ไทยรุกตลาดกัมพูชา ทั้งกลุ่มอาหาร สปา และการศึกษา เข้าวิน ชี้เป็นสินค้าและรูปแบบธุรกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในตลาด

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจFranchise Business Matching Thailand-Cambodia ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีและแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอธุรกิจ จำนวน 16 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจอาหาร จำนวน 5 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม จำนวน 6 ราย ธุรกิจการศึกษาจำนวน 2 ราย ธุรกิจความงามและสปา จำนวน 2 ราย และธุรกิจบริการ จำนวน 1 ราย โดยมีนักธุรกิจกัมพูชาจำนวน 11 รายร่วมรับฟัง และเจรจาซื้อขายแฟรนไชส์ไทย

นักธุรกิจชาวกัมพูชาสนใจซื้อแฟรนไชส์จากไทย 6 ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจอาหารจำนวน 4 ราย คือ N&B Pancake, ICE FROST DESSERT CAFE, Ize’ Kimo, Sushi Megaความงามและสปา จำนวน 1 ราย คือ Dr. Orawanและการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ Cruise &Hotel Training School เบื่้องต้นมีมูลค่าการลงทุนทันที 10 ล้านบาทและยังมีนักลงทุนชาวกัมพูชาที่สนใจร่วมลงทุนในอนาคตอีก

เทรนด์การบริโภคของชาวกัมพูชาเปลี่ยนแปลงไปมากและรวดเร็ว ปัจจุบัน สินค้าไทยเป็นที่นิยมมากในตลาดกัมพูชาเนื่องจากความมีทัศนคติที่ดี และเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย จึงเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนของไทยในกัมพูชา ซึ่งกำลังมุ่งสู่ประเทศรายได้ปานกลาง-สูง ให้ได้ภายในปี 2573 ทำให้ชาวกัมพูชามีความสามารถในการซื้อสูงขึ้น

“ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ เพราะการมีความพร้อมในเรื่องระบบการบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนและโลจิสติกส์ รวมถึงแบรนดิงของสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วในตลาดที่จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของธุรกิจได้อย่างดี"
ปัจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (Franchise Standard) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยยังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์จำนวน 271 ราย แบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจอาหาร จำนวน 117 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม จำนวน 57 ราย ธุรกิจการศึกษา จำนวน 39 ราย ธุรกิจบริการ จำนวน 30 ราย ธุรกิจความงามและสปา จำนวน 14 ราย และธุรกิจค้าปลีก จำนวน 14 ราย (ภาพ-dbd.go.th)