เปิดแผนดันท่องเที่ยวพท.อีอีซี

เปิดแผนดันท่องเที่ยวพท.อีอีซี

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่ได้มีแค่การลงทุนด้านธุรกิจการค้าเท่านั้น ผลจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นำมาซึ่งผลพลอยได้ทางด้านการท่องเที่ยว

โดยแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระบุถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกว่าสำหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่าภาคตะวันออกจะยังคงมีการเติบโตในทิศทางที่สดใสอย่างต่อเนื่อง

โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเข้าพื้นที่กว่า 34 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 5% และมีรายได้เกิดขึ้นในภูมิภาคกว่า 1.45 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9%

เปิดแผนดันท่องเที่ยวพท.อีอีซี

จากปัจจัยความได้เปรียบจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้เช่นเดิม เนื่องจากมีแนวโน้ม ที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์โลก ทำให้แหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างภาคตะวันออกเหมาะสมกับสภาวการณ์และจะยังคงเป็นที่นิยมต่อไป

ผนวกกับแผนการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานอีอีซีทำให้การเดินทางไปยังภาคตะวันออกมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น คาดว่าโครงข่ายคมนาคม หลายเส้นทางจะเสร็จเริ่มเปิดใช้งานในปี 2562