บีโอไอดึงจีนลงทุนไทย ปี61ยอดทะลุ4.2หมื่นล้าน

บีโอไอดึงจีนลงทุนไทย ปี61ยอดทะลุ4.2หมื่นล้าน

ดึงกวางตุ้งลงทุนไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจ "กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า" เผย ปี2561 จีน - ฮ่องกง ยื่นขอลงทุนไทย 4.2 หมื่นล้าน เพื่มขึ้น 2 เท่า 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวในงานสัมมนา ความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน (กวางตุ้ง)-ไทย เนื่องในโอกาสที่นายหลี่ ซี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้งและคณะเดินทางมาประเทศไทยว่า ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเป็นประตูสู่อาเซียน ที่เชื่อมโยงกับประเทศจีนได้อย่างดี เนื่องจากมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมแก่การลงทุน เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันในปีนี้ ไทยขึ้นมา 5 อันดับมาอยู่อันดับที่ 25 ขณะที่ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจไทยอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน และไทยยังเป็นประเทศที่มีความซับซ้อนทางธุรกิจน้อยที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก

ทั้งนี้ไทยมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่สาขาที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ส่วนมณฑลกวางตุ้งนั้นก็ได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี ไทยจึงมีความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนสินค้าเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของมณฑลกวางตุ้งสำหรับสินค้าเทคโนโลยี

“การสัมมนานี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รองรับกับนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) และภูมิภาคเอเชียให้เติบโตไปพร้อมกัน”

สำหรับนักลงทุนจีน-ฮ่องกง มีการลงทุนในพื้นที่อีอีซีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ด้วยมูลค่า 42,562 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ เครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.2562) นักลงทุนจีนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีแล้วกว่า 9,600 ล้านบาท คิดเป็น 12.8% ของมูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีทั้งหมดรวม 75,097 ล้านบาท