ปัจจัยหนุนเปิดเสรีอุตฯการบิน

ปัจจัยหนุนเปิดเสรีอุตฯการบิน

ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลก ได้แก่ โบอิง และแอร์บัส ประเมินว่าอีก 20 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะขยายตัวต่อเนื่อง

ดูได้จากจากการสั่งซื้อเครื่องบินทั้งหมดในภูมิภาคนี้จะอยู่ที่  18,200 ลำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่ 7,360 ลำ หรือขยายตัว ปีละ 4.6% 

จากแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินดังกล่าว สอดคล้องกับแผนต้อนรับการลงทุนของไทย โดยตามมาตรา 59/1 แห่ง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ยกเว้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติให้ถือหุ้นในบริษัทได้มากกว่า 49% สำหรับกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ปัจจัยหนุนเปิดเสรีอุตฯการบิน

ส่วนพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ระบุว่าผู้ประกอบการที่เข้ารับสิทธิลงทุนในอุตสาหกรรมการบินจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี สิทธิการเป็นเจ้าของที่ดิน เป็นต้น

และยังมีข้อกฎหมายของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่แก้ไขพ.ร.บ.เดินอากาศ พ.ศ.2497 เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยให้ยกเว้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่ประกอบกิจการผลิตอากาศยาน ส่วนประกอบสำคัญอากาศยาน และซ่อมบำรุงอากาศ ให้สามารถถือหุ้นได้มากกว่า 49%