หอค้าฯจี้บูมเกษตร-ท่องเที่ยว

หอค้าฯจี้บูมเกษตร-ท่องเที่ยว

หอการค้าภาคตะวันออก ชี้ เศรษฐกิจเติบโตในทิศทางที่ดี มีความพร้อมต่อยอดสู่อนาคต เร่งผลิตบุคลากรป้อนอีอีซี จี้รัฐทำโครงสร้างพื้นฐาน ชูมหานครผลไม้ หลังเกษตรกรคัดเกรด สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 100% พร้อมเล็งกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง