ก.แรงงานเปิด 30 หลักสูตร เทคโนโลยีชั้นสูงรับอีอีซี

ก.แรงงานเปิด 30 หลักสูตร เทคโนโลยีชั้นสูงรับอีอีซี

กระทรวงแรงงาน ผุดโปรแกรมเทคโนโลยีชั้นสูงพัฒนาคน 30 สาขารับอีอีซีทำรายได้เพิ่ม

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย จากข้อมูลศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ระบุว่าในพื้นที่มีความต้องแรงงานทั่วไปและเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวน 28,525 คน สามารถป้อนแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว 23,875 คน และสามารถดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงได้จำนวน 7,085 คน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่อีอีซี ดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงาน ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วจำนวน 572,592 คน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย 3A ของกระทรวงในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีและเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด กพร.จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งจังหวัดในพื้นที่อีอีซีและจังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อม เร่งดำเนินการฝึกอบรม

โดย จ.ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนสูง โดยกว่า 70% ของอุตสาหกรรมไทยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ มีค่าจ้างที่มีอัตราสูงปัจจุบันจ.ชลบุรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 28,000 บาทต่อคน ระยอง 30,000 บาท และฉะเชิงเทรา 27,000 บาท ทำให้ผู้ใช้แรงงานต้องการที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว และผู้ประกอบการเองมีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาทักษะให้กับแรงานให้มีทักษะสูงเป็น Super Worker โดยในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย.นี้ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 30 หลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะฝีมือให้กับแรงงานในระบบและแรงงานทั่วไป อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ประกาศรับสมัครฝึกอบรม ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 3 อบรมระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย.การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม อบรมระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค.การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกลึง) ระดับ 2 อบรมระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.