'บ้านจัดสรร' รอขายพุ่งแตะ37%

'บ้านจัดสรร' รอขายพุ่งแตะ37%

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งครอบคลุม จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวและการลงทุนอุตสาหกรรม โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สรุปข้อมูล ณ ครึ่งหลังปี 2561

พบโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 974 โครงการ มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการ 185,179 หน่วย มูลค่าโครงการ 561,227 ล้านบาท
หากดูรายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการบ้านจัดสรร 760 โครงการ 107,266 หน่วย มูลค่า 301,093 ล้านบาท รองลงมาเป็นโครงการอาคารชุด 198 โครงการ 77,358 หน่วย มูลค่า 245,247 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการ 555 หน่วย มูลค่า 14,888 ล้านบาท

'บ้านจัดสรร' รอขายพุ่งแตะ37%

โครงการบ้านจัดสรรมีสัดส่วนเหลือขายมากที่สุด 37.1% รองลงมาเป็นโครงการวิลล่า 29.2% และคอนโดมิเนียม 19%
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี ประเมินสถานการณ์มองภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่มีสัญญาณบวก โดยเฉพาะโซนทำเลพัทยา ผู้ประกอบการลงทุนเปิดโครงการใหม่และลงมือก่อสร้าง แต่หากมองภาพรวมปี 2562 มีความกังวลปัจจัยภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้บริโภค รวมถึงมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน