รถไฟความเร็วสูง ส่งมอบพื้นที่

รถไฟความเร็วสูง ส่งมอบพื้นที่

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งรัดจัดทำแผนส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ให้กับกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี)

เพื่อให้ทันกำหนดลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนภายในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างสัญญาไปเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา

สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับแผนการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นไปตามกำหนดในร่างสัญญา และให้เข้าใจตรงกันกับทางภาคเอกชน เพื่อป้องกันปัญหา ร.ฟ.ท.ต้องตกเป็นผู้ผิดสัญญา และถูกเรียกร้องค่าเสียหายหรือถูกบอกเลิกสัญญาจากการไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง โดยเบื้องต้น ร.ฟ.ท.จะหารือร่วมกับตัวแทนกับกลุ่มซีพีเพื่อกำหนดแผนส่งมอบพื้นที่แต่ละส่วนให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นแนบท้ายสัญญาเพื่อป้องกันการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในอนาคต

รถไฟความเร็วสูง ส่งมอบพื้นที่

สำหรับพื้นที่สำคัญ คือ มักกะสัน ซึ่งตามแผนจะนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ขณะนี้พร้อมส่งมอบแล้ว 100 ไร่ ส่วนอีก 50 ไร่ จะทยอยส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี ในขณะที่บางพื้นที่ยังมีปัญหามีปัญหาผู้บุกรุกหรืออยู่ในขั้นตอนการเวนคืนที่ ร.ฟ.ท.ต้องเข้าไปเคลียร์ก่อนส่งมอบ