'สิงคโปร์-มาเลเซีย' คู่แข่งเอ็มอาร์โอ

'สิงคโปร์-มาเลเซีย' คู่แข่งเอ็มอาร์โอ

การพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาเป็น 1 ใน 5 โครงสร้างพื้นฐานนำร่องของเขตพัฒนาพิเสษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ซึ่งบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (เอ็มอาร์โอ) ได้ออกประกาศเชิญชวนและคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล แต่ใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2561 โดยบริษัท Airbus S.A.S (แอร์บัส) เป็นผ่านคุณสมบัติและมีประสบการณ์เหมาะสมตามที่การบินไทยกำหนดไว้

'สิงคโปร์-มาเลเซีย' คู่แข่งเอ็มอาร์โอ

อุตสาหกรรมการบินในเอเชียแปซิฟิคมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการผลักดันเมืองการบินภาคตะวันออก แต่ถ้าพิจารณาในอาเซียนเองมีคู่แข่งที่สำคัญ 2 ประเทศ คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดยมีบริษัทซ่อมอากาศยานที่สำคัญถึง 3 ราย ในขณะที่มาเลเซียมี 1 ราย

ส่วนการพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภายังไม่มีความคืบหน้า ถึงแม้ว่าการบินไทยจะเปิดให้แอร์บัสยื่นข้อเสนอมาแล้ว 6 เดือนแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้การบินไทบให้เหตุผลการคัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากไม่ต้องการเสียโอกาสทางธุรกิจ