2562 ปีทองของตลาดเอไอโลก

2562 ปีทองของตลาดเอไอโลก

ในทศวรรษนี้ โลกหันมาแข่งขันกันเพื่อสร้างความเป็นใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ใครมีเงินลงทุนด้านนี้มากกว่าถือว่ามีความได้เปรียบในแง่ของการแข่งขัน

ล่าสุด บริษัทวิจัยชั้นนำของโลกอย่าง“อินเด็กซ์ ดอท โค” ระบุว่า ปี 2561 และ 2562 ตลาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(เอไอ)ขยายตัวมากถึง 154% มีมูลค่าประมาณ 14.7 พันล้านดอลลาร์ 

     จีน ซึ่งถือเป็นพี่เบิ้มในซีกโลกตะวันออก ประกาศจะพัฒนาเอไอให้เทียบเท่าพี่เบิ้มในโลกตะวันตกอย่างสหรัฐให้ได้ภายในปี 2563 พร้อมทั้งทุ่มงบประมาณ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมของจีน พร้อมทั้งตั้งเป้าก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์นวัตกรรมเอไอโลกภายในปี 2573

2562 ปีทองของตลาดเอไอโลก

     ในส่วนขอวงไทย ขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านนี้โดยตรง แต่ได้บรรจุความสำคัญของเอไอไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัลของรัฐบาลภายในปี 2560-2564 พร้อมทั้งบรรจุเป็นวิชาบังคับในคณะคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง และเมื่อพิจารณาในมิติของการใช้เทคโนโลยีเอไอแล้ว ไทย อยู่ในอันดับ6ของภูมิภาคอาเซียน  นับจากนี้ไปอีก 4 ปีคาดว่าจะมีการใช้งานเทคโนโลยีเอไอมากขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

      หากไทยอยากอยู่ในฐานะแข่งขันกับประเทศอื่นได้โดยไม่เสียเปรียบ น่าจะทำอะไรเชิงลึกมากกว่านี้ในด้านที่เกี่ยวกับเอไอ