ธุรกิจแห่ลงทุนอีอีซีต่อเนื่อง

ธุรกิจแห่ลงทุนอีอีซีต่อเนื่อง

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้กำหนดให้ พื้นที่ 3 จังหวัดอยู่ภายใต้โครงการได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เปิดเผยว่าในไตรมาส1ที่ผ่านมา (ม.ค.-มี.ค.2562) มีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 5.01% จำนวน 2,033 ราย 

ด้านทุนจดทะเบียนพบว่ามีอัตราขยายตัวสูงเนื่องในโครงการนี้สนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลสูง จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงตามไปด้วย ทำให้ไตรมาส 1 ปีนี้มีเงินลงทุนในอีอีซีเพิ่มขึ้นถึง 53.38%มูลค่า 5,880.90 ล้านบาท

ธุรกิจแห่ลงทุนอีอีซีต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีนิติบุคคลรวมในอีอีซีจำนวน 68,673 ราย เพิ่มขึ้น5.48% ทุนจดทะเบียน 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.53% ส่วนใหญ่อยู่ที่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 50,272 ราย มูลค่า 1.0 ล้านล้านบาท ระยอง จำนวน 13,023 ราย มูลค่า 5.9 แสนล้านบาท 

จำนวนนี้เป็นการลงทุนจากต่างชาติ 7.1 แสนล้านบาท สัดส่วน 38.44% ของมูลค่าการลงทุนรวม ชาติที่ลงทุนสูงสุดคือญี่ปุ่น 50.90% มูลค่า 3.6 แสนล้านบาท สิงคโปร์ 8.81% มูลค่า 6.3 หมื่นล้านบาท จีน 7.59% มูลค่า 5.4 หมื่นล้านบาท สหรัฐอเมริกา 3.99% มูลค่า 2.8 หมื่นล้านบาท