ก.อุตฯเร่ง 3 โครงการไบโอฮับแห่งใหม่ 

ก.อุตฯเร่ง 3 โครงการไบโอฮับแห่งใหม่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งไบโอฮับ เพิ่ม 3 พื้นที่ "ฉะเชิงเทรา-อุบลราชธานี-ลพบุรี" เตรียมตั้งโครงการไบโอ ฮับ เพิ่มการลงทุนภาคเอกชนตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอุตฯอาเซียน 

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ (ไบโอฮับ) ใน 3 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (จ.นครสวรรค์ และกำแพงเพชร) และเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง (จ.ขอนแก่น) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีอีกหลายพื้นที่ที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้ กระทรวงจึงได้ผลักดับศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ไบโอฮับ) แห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.อุบลราชธานี และจ.ลพบุรี เพิ่มเติม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนโดยเร็ว

ทั้งนี้ได้ดำเนินการขยายผลมาตรการในเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพ โดยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ) มีแผนจะตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร มูลค่าการลงทุน 2,990 ล้านบาท ใน ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

ส่วนที่จ.ฉะเชิงเทรา กระทรวงฯอยู่ระหว่างการเร่งผลักดัน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิตี้ ขนาด 998 ไร่ มูลค่าการลงทุน 12,500 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีแผนการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ที่เป็นอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ และ 2. โครงการไบโอ ฮับ เอเซีย ขนาด 3,500 ไร่ มูลค่าการลงทุน 50,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ขณะที่จ.ลพบุรี เร่งผลักดันการลงทุนโครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ์ ขนาด 2,500 ไร่ มูลค่าการลงทุน 32,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต.หนองเมือง ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี มีแผนการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและพลังงานทดแทน