นิคมหลักชัยทุ่ม 5 พันล้าน ทำเฟส 2

นิคมหลักชัยทุ่ม 5 พันล้าน ทำเฟส 2

นิคมหลักชัยทุ่ม 5 พันล้าน ทำเฟส 2 ดันระยองขึ้นแท่นฮับ รับยางได้8 แสนตันในปี 67