ความสะดวกการค้ากับการลงทุน

ความสะดวกการค้ากับการลงทุน

ความสามารถการดึงดูดการลงทุนมีหลายปัจจัย โดย“ความสะดวกทางการค้า” รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี เรื่องมุมมองเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, จีนและอินเดีย ปี 2562

เผยถึงความเชื่อมโยงระหว่างขีดความสามารถการบริหารจัดการศุลกากร (Efficiency of customs clearances in Asean-6 and CLMV) ซึ่งพบว่า อาเซียนเก่า 6 ประเทศจะมีคะแนนที่สูงกว่าประเทศอาเซียนใหม่ได้แก่ กลุ่ม ซี แอล เอ็ม วี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม)

ความสะดวกการค้ากับการลงทุน

 โดยคะแนนเฉลี่ยอาเซียน 6 จะอยู่ที่ 2.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มซีแอลเอ็มวีจะเเข่งขันไม่ได้ เพราะโดยค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า เวียดนามมีคะแนน 2.75 ซึ่งสูงกว่าฟิลิปปินส์ 2.6 คะแนน

หากพิจารณาข้อมูลจากรายงานชิ้นเดียวกันจะพบว่า มูลค่าเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(เอฟดีไอ) มายังอาเซียนมีความสอดคล้องกับประสิทธิภาพการจัดการศุลกากร ซึ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้เพื่อดึงการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศเพิ่มได้