พ.ร.บ.หลักเกณฑ์ร่างกฎหมาย ดันอันดับยาก-ง่ายธุรกิจไทย

พ.ร.บ.หลักเกณฑ์ร่างกฎหมาย ดันอันดับยาก-ง่ายธุรกิจไทย

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีส่วนต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทุกขั้นตอน ซึ่งสะท้อนได้จากการจัดอันดับ ความยากง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกที่มีตัวชี้วัด 10 ด้าน