ปตท.-จีอีปักหมุดอีอีซีไอ ปั้นศูนย์พัฒนาคนป้อน4.0

ปตท.-จีอีปักหมุดอีอีซีไอ ปั้นศูนย์พัฒนาคนป้อน4.0

เล็งตั้งศูนย์พัฒนาคน “PTT-GE Solution Center”ในพื้นที่โครงการEECi ป้อนอุตสาหรรม 4.0

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จีอี ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการEastern Economic Corridor of Innovation(EECi) ว่าความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” ในการพัฒนาคนและการศึกษา รวมถึงขยายผลไปสู่การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่โครงการEECi @ Wangchan Valley ภายใต้วิสัยทัศน์CHANGE for Thailand 4.0 ของ ปตท. เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

"ปตท. ตั้งใจสนับสนุนให้ พื้นที่EECi วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นแพลตฟอร์มที่มีองค์ประกอบอันเพรียบพร้อมด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

นายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีอี ประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามในข้อตกลงที่เกิดขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับ จีอี และเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ ทั้ง 2 บริษัท ในการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ ”Thailand 4.0“

ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพัฒนาคนและการศึกษา และแสวงหาโอกาส ความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งCrotonville Management School ของจีอีและ PTT-GE Solution Center ในพื้นที่โครงการEECi @ Wangchan Valley ซึ่งจะเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้