อุตการแพทย์โตต่อเนื่อง

อุตการแพทย์โตต่อเนื่อง

 รัฐบาลญี่ปุ่นทำโครงการ The Regional Industry Tie-up program (RIT) หรือโครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมท้องถิ่น

โดยศึกษาประเทศที่มีศักยภาพด้านการตลาด การค้า การลงทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นสูงใช้เวลาประเมิน 1 ปี ตั้งแต่ปี 2561ในอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์

ทั้งนี้ข้อสรุปว่าไทยเหมาะสมที่สุดในการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพราะรัฐบาลไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้จากการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า มีมูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ 5.2 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 1% ของตลาดโลก 

1_9

มีการให้บริการทางการแพทย์เติบโตรวดเร็ว เพราะประชากรเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่เติบโต โดยอุปกรณ์การแพทย์ส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐ จีน เยอรมันและญี่ปุ่น รวมทั้งอาเซียนจะใช้กฎระเบียบเดียวกันในปี 2563 ส่วนไทยมีความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ขยายตัวขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ และจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในปี 2564