เกษตรฯดันรับรองจีพีเอ ส่งออกมะม่วงฉะเชิงเทรา

เกษตรฯดันรับรองจีพีเอ ส่งออกมะม่วงฉะเชิงเทรา

กระทรวงเกษตรฯเร่งพัฒนามะม่วงของดีเมืองแปดริ้ว รับรองจีเอพี ดันส่งออกญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม กว่า 600 ตัน ปีละ 42 ล้านบาท พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ว่า จ.ฉะเชิงเทราเป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในปี2561 มีพื้นที่ปลูกมะม่วง 27,300 ไร่ผลผลิตรวม 21,400 ตันต่อปี โดยเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มและจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศปีละกว่า 600 ตันมีมูลค่ามากกว่า 42 ล้านบาท

อีกทั้งเป็นผลผลิตที่มีการรับรองคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ จีพีเอ(Good Agriculture Practices )สามารถตรวจสอบย้อนกลับสู่แหล่งผู้ผลิตได้ อย่างไรก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลหากมีปัญหาหรือติดขัดให้เร่งหาแนวทางเพื่อลดขั้นตอนการตรวจรับรองGAP นอกจากนี้จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้ความใกล้ชิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

“ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดแรกๆ ที่จัดทำโครงการนำร่องการส่งออกมะม่วงไปญี่ปุ่นและมีแผนกำหนดเป้าหมายการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีทั้งในรูปผลสด แช่แข็งและผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป โดยปัจจุบันมะม่วงที่ฉะเชิงเทราสามารถส่งออกไปยัง เวียดนามและเกาหลีใต้ด้วย”

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า มะม่วงของจ.ฉะเชิงเทรา จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพ.ย.เป็นต้นมาสำหรับช่วงเดือนเม.ย.เป็นผลผลิตมะม่วงตามฤดูกาลปกติ ซึ่งมีผลผลิตเป็นจำนวนมากหน่วยงานราชการของจ.ฉะเชิงเทราได้ประสานงานกับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ตลาดไท โรบินสันฉะเชิงเทราและโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ชลบุรีเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจำหน่ายเป็นของฝากและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค