เชื่อมั่นอุตฯภาคตะวันออกลดลง

เชื่อมั่นอุตฯภาคตะวันออกลดลง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนก.พ. 2562 จำนวน 1,162 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) 

 แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม 28.8%  อุตสาหกรรมขนาดกลาง 36.9% และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 34.3% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แบ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง 36%  ภาคเหนือ 15.4% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.9% ภาคตะวันออก 23.1%และภาคใต้ 11.6%

ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรรายภูมิภาค พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ทุกภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึ้นยกเว้นภาคตะวันออกในเดือนก.พ. 2562 อยู่ที่ระดับ 111.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 113.6 ในเดือนม.ค.ที่ปรับตัวลดลง 

 สาเหตุสำคัญได้แก่ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการปรับตัวลดลง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ ส่งออกไปประเทศจีนและญี่ปุ่นลดลง เนื่องจากประเทศคู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่งออกไปยังประเทศจีน อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ลดลง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ คำสั่งซื้อลดลงจากตลาดต่างประเทศ อาทิ สหรัฐ เยอรมนี และฮ่องกง อินเดียลดลง