'แบรนด์ดัง' ตัวการสร้างขยะพลาสติก

'แบรนด์ดัง' ตัวการสร้างขยะพลาสติก

การลด-ละ-เลิกใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องดีที่ควรทำและหากทุกคนทั่วโลกร่วมกันทำอย่างจริงจังย่อมส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกรอบๆตัวเราลดลงได้อย่างแน่นอน แต่การรณรงค์เรื่องนี้ให้เห็นผลต้องใช้เวลา

ล่าสุด บริษัทผลิตน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่อย่างโคคา-โคลาและบริษัทชั้นนำหลายแห่งในอุตสาหกรรมอุปโภค-บริโภคยอมเปิดเผยปริมาณ
การใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตเป็นครั้งแรก หลังบริษัทเหล่านี้ร่วมลงนามลดปริมาณใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกให้น้อยที่สุด เป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะพลาสติกให้แก่โลกนั่นเอง

'แบรนด์ดัง' ตัวการสร้างขยะพลาสติก

แต่ยังมีบริษัทที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้แม้จะลงนามร่วมลดปริมาณขยะพลาสติกกับบริษัทภาคี ได้แก่ เป็ปซี่โค คู่แข่งของโคคา-โคลา บริษัทเครื่องสำอางชื่อดังอย่างลอรีอัล บริษัทเอชแอนด์เอ็ม วอลมาร์ท บริษัทค้าปลีกชื่อดังของสหรัฐ และบริษัทมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์

จากข้อมูลนี้ทำให้รู้ว่าในแต่ละปีบรรดาแบรนด์ดังของโลกสร้างขยะพลาสติกให้แก่โลกใบนี้ในปริมาณไม่ใช่น้อย เพราะเมื่อรวมกันแล้วบริษัทเหล่านี้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในกระบวนการผลิตปีละ 8 ล้านตัน เฉพาะแบรนด์ดังๆของโลกยังผลิตพลาสติกมากมายมหาศาลขนาดนี้ คงมองภาพออกว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกำจัดปริมาณพลาสติกให้หมดไปได้อย่างแท้จริง