“เน็กซัสฯ” ชี้ "ทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ" ยังรุ่ง พระโขนง-สวนหลวง- แบริ่ง ฮอต

“เน็กซัสฯ” ชี้ "ทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ" ยังรุ่ง พระโขนง-สวนหลวง- แบริ่ง ฮอต

เน็กซัส เผยผลสำรวจทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ ยังมีดีมานด์ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุ 30-40 ปีที่ต้องการขยายครอบครัวแต่มีงบประมาณจำกัด ระบุพระโขนง-สวนหลวง-แบริ่ง อัตราการขายสูงที่สุด

นางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า จากผลสำรวจของเน็กซัสฯถึงศักยภาพตลาดทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ พบว่ายังมีความต้องการ โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 30-40 ปีที่ต้องการขยายครอบครัว แต่มีงบจำกัด โดยโฮมออฟฟิศ เป็นอีกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ต้องการซื้อเพื่อทำเป็นออฟฟิศในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกแทนการเช่าพื้นที่ออฟฟิศในเขตใจกลางเมืองที่มีราคาแพง

ในปี 2559 – ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ตลาดทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ-บ้านแฝด ที่มีระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีอุปทานรวมทั้งสิ้น 1,119 ยูนิต แบ่งเป็นระดับราคา 10-20 ล้านบาทคิดเป็น 62% ของจำนวนทั้งหมด รองลงมาเป็นระดับราคา 20-30 ล้านบาท, มากกว่า 40 ล้านบาท และ 30-40 ล้านบาทคิดเป็น 29%, 6% และ 3% ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาวะชะลอตัวของตลาดคอนโด ยังทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หันมาพัฒนาโครงการแนวราบมากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาแนวราบยังใช้ต้นทุนในการพัฒนาน้อยกว่าคอนโด ทำให้มีความเสี่ยงทางการเงินน้อยกว่า รวมทั้งกลุ่มของผู้ซื้อยังเป็นกลุ่มผู้ที่ซื้อเพื่ออยู่จริง (Real Demand) ส่งผลให้ตลาดทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ-บ้านแฝด เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2561 โดยเท่ากับ 104%

หากวิเคราะห์เป็นรายทำเลโซนรอบใจกลางเมืองยังเติบโตได้ดี ผลการวิจัยพบว่า อัตราการขายของทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ-บ้านแฝด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.49 ยูนิตต่อเดือน โดยหากพิจารณาตามทำเลพบว่าโครงการที่อยู่ในโซนพระโขนง-สวนหลวง-แบริ่ง มีอัตราการขายสูงที่สุดเท่ากับ 4.15 ยูนิตต่อเดือน โดยระดับราคาที่ส่งผลให้ทำเลดังกล่าวมีอัตราการขายสูงคือระดับราคา 10-20 ล้านบาท มีอัตราการขาย 6.12 ยูนิตต่อเดือน 

อันดับ 2 ได้แก่ โซนยานนาวา-บางคอแหลม-คลองสาน มีอัตราการขาย 1.61 ยูนิตต่อเดือน โดยระดับราคาที่มีอัตราการขายสูงที่สุดคือระดับราคา 20-30 ล้านบาท อันดับ 3 ได้แก่โซนพญาไท-รัชดาภิเษก มีอัตราการขาย 0.92 ยูนิตต่อเดือน โดยระดับราคาที่มีอัตราการขายสูงที่สุดคือระดับราคา 20-30 ล้านบาท

หากพิจารณาอัตราการขายของทั้งตลาดแยกตามระดับราคา พบว่าระดับราคา 10-20 ล้านบาท มีอัตราการขายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับราคาอื่น