'อุตฯการผลิต' ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สูงสุด

'อุตฯการผลิต' ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สูงสุด

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เผยข้อมูลการดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ปี 2561

พบว่า คอมพิวเตอร์ติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 4,431 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าการละเมิดฯ มากกว่า 661 ล้านบาท พื้นที่ที่มีการตรวจค้นและดำเนินคดีสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง และนนทบุรี ตามลำดับ

เมื่อลงลึกถึงกลุ่มธุรกิจที่ถูกตรวจพบการละเมิดมากที่สุด ส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต 31.54% รองลงมาเป็น ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ธุรกิจบริการ เช่น บริการด้านวิศวกรรม บริการด้านสื่อโฆษณา ฯลฯ และธุรกิจตัวแทนจำหน่าย ค้าปลีกและค้าส่ง โดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่ถูกตรวจพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น เป็นธุรกิจที่คนไทยถือหุ้น 100% หรือคิดเป็น 88.61% ของบริษัทที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมด

'อุตฯการผลิต' ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก บีเอสเอ พันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ ระบุว่า เมื่อปี 2560 อันดับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของไทยลดน้อยลงเหลือ 66% ซึ่งจะมีการอัพเดทตัวเลขเป็นประจำในทุก 2ปี