กนอ.ผนึกกลุ่มบิ๊กบราเธอร์ ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม

กนอ.ผนึกกลุ่มบิ๊กบราเธอร์ ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ผนึกบิ๊กบราเธอร์รายใหญ่กว่า 10 องค์กร ร่วมเป็นพี่เลี้ยงแนะเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ ใน“อมตะซิตี้ ชลบุรี”ใช้เทคนิคต่อยอดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนเสริมแกร่งรับธุรกิจยุคใหม่

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) เพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระหว่าง กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (Big Brother) จำนวน 10 องค์กร ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน),

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด,บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด, บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จํากัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอีและ Start (pointing up) ให้เข็มแข็ง เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่
ผ่านการสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนไม่เพียงแต่เอสเอ็มอี และ Startup แต่ยังรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ด้วย ทั้งในรูปแบบการให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อต่อยอดธุรกิจให้สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมในอนาคตได้ ผ่านช่องทางศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ ศูนย์ SMEs-ITC ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี

“มีการให้คำปรึกษาใน ด้านต่างๆ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบซอฟท์แวร์ เป็นต้น”

สำหรับ องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดจะมีตั้งแต่การผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล