'แรงงาน' ปั้นคนรับเอไอ ตอบโจทย์เทคโนโลยีใหม่

'แรงงาน' ปั้นคนรับเอไอ ตอบโจทย์เทคโนโลยีใหม่

รมว.แรงงาน ชี้ภาครัฐ-เอกชน พัฒนาคน รับมือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ คาดแนวโน้มไทยเป็นผู้นำอาเซียนในการใช้เอไอ ปีนี้เตรียมแผน 3 ด้านสร้างบุคลากร

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานกับการเตรียมการรองรับผลกระทบจากเทคโนโลยี”ในงานสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงานเรื่อง “Disruptive Technology : ผลกระทบการจ้างงาน...ทางออกอยู่ตรงไหน” ว่า ผลการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่องอาเซียนในยุคเปลี่ยนผ่าน อนาคตตลาดงานท่ามกลางความเสี่ยงจากจักรกลอัตโนมัติ พบว่า ไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนที่ระบบจักรกลอัตโนมัติจะมาทดแทนแรงงานคน เพราะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และต้องการเพิ่มกำลังการผลิต 

ทั้งนี้อาจมีแรงงาน 17 ล้านคน จะถูกเทคโนโลยีและระบบจักรกลเข้ามาแทนที่ และมีโอกาสเกิดกับแรงงานหญิงมากกว่าชายถึง 50 % ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าแรงงานในหลายอาชีพจะหายไป เพราะระบบจักรกลอัตโนมัติ (เอไอ) จะมาแทนมนุษย์ และส่งผลกระทบมายังกำลังแรงงาน 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยปีงบประมาณ 2562 มีนโยบาย 3A คือ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 ข้อ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) 4 ข้อ และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 4 ข้อ ซึ่งนโยบายดังกล่าวกำหนดขึ้นจากผลการประมวลสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานในทุกมิติ

นอกจากนี้ ภาครัฐเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการใช้เอไอ ซึ่งถือว่ามาเร็วและแรง ดังนั้นแรงงานรุ่นใหม่ ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยี รวมทั้งต้องมีทักษะในการปรับตัว และเติบโตในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการพัฒนาคนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมคนไทยให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเกิดขึ้นของอาชีพใหม่