เจรจาไฮสปีดวันนี้ 'ซีพี' ถึงทางตัน

เจรจาไฮสปีดวันนี้ 'ซีพี' ถึงทางตัน

จับตาเจรจาไฮสปีด 3 สนามบินวันนี้ "ซีพี" ถึงทางตัน เหตุ "อีอีซี" ระบุชัดนอกทีโออาร์ไม่หารือ เล็งเจรจา "บีทีเอส"

คณะอนุกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) จะประชุมรายละเอียดร่างสัญญาตามข้อเสนอที่กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) ครั้งที่ 2 ในวันนี้ ต่อจากการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการเจรจากลุ่มกิจการร่วมค้าที่นำโดยกลุ่มซีพีในโครงการร่วมลงทุนพัฒนารถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ยังคงกำหนดระยะเวลาในการเจรจาไว้ภายในเดือนก.พ.นี้

เจรจาไฮสปีดวันนี้ 'ซีพี' ถึงทางตัน

นายคณิศ กล่าวว่า ข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือทีโออาร์ของโครงการจะไม่สามารถเจรจาได้ เนื่องจากในตอนประมูลทุกรายอ่านเงื่อนไขเดียวกัน เช่น กรณีการขยายอายุสัญญาสัมปทานเพิ่มอีก 49 ปีเป็น 99 ปี ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากผิดจากทีโออาร์

นอกจากนี้ ข้อเสนอที่ให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีแรกที่ก่อสร้าง จากทีโออาร์ที่กำหนดจ่ายในปีที่ 6 หรือ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และการค้ำประกันผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ในอัตรา 6.75% ต่อปี ล้วนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลรับไม่ได้ เป็นการขัดกติกาการประมูลโครงการที่ระบุไว้ว่าเงื่อนไขทีโออาร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และผู้เข้าประมูลทุกรายก็ใช้เงื่อนไขเดียวกัน

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯไม่สามารถส่งข้อเสนอของกลุ่มซีพีให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาได้ เพราะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือก

“หากเจรจาไม่ได้ข้อสรุป ที่รัฐบาลกำหนดว่าจะต้องให้จบภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็คงต้องเลือกเอกชนรายที่ 2 ที่คือกลุ่มบีเอสอาร์ เข้ามาเจรจาเงื่อนไขต่อไป"

...

เปิด 11 เงื่อนไขไฮสปีด 'ซีพี'