เจโทรพบผู้บริหารอีอีซี สานลงทุนอุตฯการบิน

เจโทรพบผู้บริหารอีอีซี สานลงทุนอุตฯการบิน

เจโทรนำภาคอุตสาหกรรมการบินของญี่ปุ่นเข้าพบผู้บริหารระดับสูง อีอีซี ถกเป้าหมายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอากาศยานระหว่างผู้ประกอบการ 2 ประเทศ ด้านความร่วมมือระดับท้องถิ่นดึงจ.ฟุกุชิมะและเมืองโกเบร่วมสัมนาโอกาสธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทย

รายงานข่าวจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดเผยว่าในโอกาสที่คณะดูงานด้านอุตสาหกรรมการบินจากประเทศญี่ปุ่นนเดินทางมาประเทศไทยนั้น ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ นายฮิโรคิ มิทสึมะตะ ประธานเจโทร กรุงเทพจะนำคณะจากสำนักอุตสาหกรรมชื้นส่วนและวัสดุอากาศยาน กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) เข้าพบนางสาวลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสานงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)เพื่อหารือถึงเป้าหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอากาศยานระหว่างผู้ประกอบการญี่ปุ่นและเอเชียและความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลไทย

นอกจากนี้ จะแจ้งถึงความคาดหวังของคณะดูงานด้านอุตสาหกรรมการบินจากญี่ปุ่นต่อตลาดประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ของประเทศไทย

“ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ในต่างประเทศมีความเห็นที่จะลดต้นทุนการผลิตและต้องการเข้าถึงตลาดลูกค้ามากขึ้นประกอบกับอุปสงค์อากาศยานในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการวางแผนขยายห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนี้มาที่ภูมิภาคนี้”
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สืบเนื่องจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจอีกสาขาหนึ่งคือเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ดังนั้น เจโทร กรุงเทพร่วมกับจ.ฟุกุชิมะและเมืองโกเบ จัดสัมมนาในวันที่ 13 ก.พ.นี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่มีความสนใจขยายตลาดสินค้าในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยและได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคของเจโทร