คาดใช้จ่ายภายในปท. หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องในปี62

คาดใช้จ่ายภายในปท. หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องในปี62

"วิจัยกรุงศรี" คาดการใช้จ่ายภายในประเทศ หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโต ต่อเนื่องในปี 2562

วิจัยกรุงศรี คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 ยังคงเติบโตต่อเนื่องที่ 4.1% ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับ 4.3% ในปี 2561 และเป็นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงหลังวิกฤตการเงินโลกที่ 3.8% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากแรงส่งการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนและการเร่งตัวของการลงทุนภาคเอกชนซึ่งจะช่วยชดเชยการชะลอตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ รวมทั้ง ความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจภายหลังการเลือกตั้งคาดว่าจะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การใช้จ่ายภายในประเทศจะมีความสำคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นหลังจากอัตราใช้กำลังการผลิตของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี รวมทั้งมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP fast track) และการเดินหน้าลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนราว 2.81 แสนล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 0.98 แสนล้านบาทในปี 2561 ผนวกกับปัจจัยบวกจากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน”

การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะมีแรงส่งต่อเนื่องตามการกระเตื้องของรายได้ภาคเกษตร รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและการจ้างงานนอกภาคเกษตร นอกจากนี้ การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการเพิ่มงบประมาณในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเจาะจงเฉพาะกลุ่มเป็นสำคัญ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะช่วยหนุนให้การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับภาคส่งออกที่เคยเติบโตสูงติดต่อกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเติบโตในอัตราชะลอลงที่ 4.5% ในปี 2562 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผ่านพ้นจุดสูงสุดมาแล้ว และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน  อย่างไรก็ตาม ภาคส่งออกของไทยอาจได้รับผลเชิงบวกจากการค้ากับหลายประเทศในเอเชียซึ่งเศรษฐกิจกำลังเติบโตในอัตราสูง

ด้านการท่องเที่ยวคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นจากช่วงปลายปีนี้ ภายหลังทางการออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า หรือ Visa on Arrival (VOA) ให้กับนักท่องเที่ยว 21 ประเทศ รวมทั้ง จีน และอินเดีย กอปรกับการขยายตัวของชนชั้นกลางโดยเฉพาะในเอเชียและการพัฒนาศักยภาพของสนามบินเพื่อให้รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

“จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.5% ในปี 2562 จาก 1.1% ในปี 2561 ทั้งนี้ วิจัยกรุงศรีประเมินว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้กลับเข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น โดยคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งสู่ระดับ 2.00% เดือนมีนาคม 2562 หลังจากล่าสุดที่ปรับขึ้นเป็น 1.75% ในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการป้องกันการสะสมความเสี่ยงที่มีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว” ดร.สมประวิณกล่าว