ราคายางพารา (24 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (24 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)